Universiteit Debrecen
Vakgroep Nederlands

Werkgroep Taalverwerving

Werkgroep Taalverwerving

 

De Werkgroep Taalverwerving van de Vakgroep Nederlands werd in 2008 opgericht met het doel om:

- de taalverwervingmodules van de verschillende opleidingen (BA en MINOR) te coördineren;
- een eenheidssysteem en een geïntegreerd methodisch kader te verzekeren voor de verschillende opleidingen;
- de verwachtingen i.v.m. het taalniveau van de afgestudeerden te formuleren (in overeenstemming met het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK));
- het gangbare lesmateriaal voortdurend aandachtig te volgen en de nieuwe methoden te evalueren;
- nieuw lesmateriaal te ontwikkelen;
- de verschillende taken rond de afname van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) te coördineren en uit te voeren.

 

De leden van Werkgroep Taalverwerving:

dr. Márta Kántor-Faragó: is sinds 2000 werkzaam bij de Vakgroep Nederlands (vroeger Instituut van Germanistiek). Zij beschikt over uitgebreide ervaring op het gebied van taalonderwijs en het ontwikkelen van lesmateriaal en taalexamens.

Zsuzsa Tóth: is sinds 2009 werkzaam bij de Vakgroep Nederlands. Zij geeft verschillende taalverwervingcolleges aan beginners en gevorderden, onder andere grammatica, spreek- en luistervaardigheidcolleges.

Gert Loosen: is lector Nederlands geweest bij de Vakgroep Nederlands tussen 2004-2007, 2010-2013 en sinds september 2014 weer werkzaam op onze vakgroep. Hij beschikt over uitgebreide ervaring op het gebied van het doceren van Nederlands als Tweede Taal (NT2) en Nederlands als Vreemde Taal (NVT).

Nederlands