Universiteit Debrecen
Vakgroep Nederlands

Acta Neerlandica

Acta Neerlandica - Bijdragen tot de Neerlandistiek

ISSN 1585-7948
ISSN 1587-8171

 

Acta Neerlandica is een peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift op het gebied van de Nederlandse taal- en letterkunde en cultuur. In Acta Neerlandica presenteren neerlandici van binnen en buiten Hongarije hun onderzoeksresultaten. Acta Neerlandica verschijnt onregelmatig.

Uitgeverij Universiteit Debrecen
Verantwoordelijke uitgever: Márta 
Virágos 
Eindredactie: Gábor Pusztai 

Redactie:

Pusztai Gábor
Bozzay Réka
Gert Loosen
Kántor-Faragó Márta
Tóth Zsuzsa
Jaap Doedens

Redactieraad:

Júlia Albertné Balázsi (KRE Boedapest)
Judit Gera (ELTE Boedapest)
Michiel van Kempen (Universiteit van Amsterdam)
Ferenc Postma (VU Amsterdam)
Gerard Termorshuizen (KITLV Leiden)
Herbert van Uffelen (Universiteit Wenen)

Technische redactie:
Marianna Feketéné Balogh

Redactieadres:
Universiteit Debrecen
Vakgroep Nederlands
H-4032 Debrecen
Egyetem tér 1.

 

Style sheet


Irodalomjegyzék és hivatkozási útmutató irodalmi és történelmi témájú tanulmányokhoz
Aanwijzingen voor bijdragen op het gebied van letterkunde en geschiedenis
Guidelines for contributors of papers in the field of literature and history

Irodalomjegyzék és hivatkozási útmutató nyelvészeti témájú tanulmányokhoz
Aanwijzingen voor bijdragen op het gebied van taalkunde
Guidelines for contributors of papers in the field of linguistics

Nederlands