Universiteit Debrecen
Vakgroep Nederlands

Marc Michels

lector Nederlands
Adres: 

Universiteit Debrecen, Faculteit der Letteren, Vakgroep Nederlands
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
hoofdgebouw, kamer 408 (docentenkamer)

Telefoon: 

(36) 52/512-900 / 62559

Spreekuur: 

maandag 15-16