Universiteit Debrecen
Vakgroep Nederlands

Dr. Márta Kántor-Faragó

universitair hoofdassistent
Adres: 

Universiteit Debrecen, Faculteit der Letteren, Vakgroep Nederlands
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
hoofdgebouw, kamer 408 (docentenkamer)

Telefoon: 

(36) 52/512-900 / 62559

E-mail: 
kantor-farago.marta@arts.unideb.hu
Spreekuur: 

dinsdag 9-10

Egyéb: 

CV

Publicaties